Soorten mechanische ventilatiesystemen

Ventilatiesysteem A: geheel natuurlijk

Ventilatiesysteem A is een systeem waarbij zowel de aanvoer als afvoer van lucht op een natuurlijke manier verloopt. De lucht kan bijvoorbeeld aan- en afgevoerd worden door kieren, gaten, ramen en specifieke roosters in de ramen en kozijnen. Hoeveel er geventileerd wordt, is afhankelijk van de druk- en temperatuurverschillen tussen de binnen- en buitenruimte. Een nadeel van ventilatiesysteem A is dat u weinig invloed heeft op de mate van ventilatie. Bovendien zal de aangevoerde lucht in veel gevallen aanvoelen als tocht.

Ventilatiesysteem B: mechanische toevoer, natuurlijke afvoer

Ventilatiesysteem B verwijst naar een systeem waarbij de lucht door een ventilatiebox wordt aangevoerd, en via afvoeropeningen wordt afgevoerd. De afvoer verloopt op een natuurlijke manier: doordat de druk door de toevoer van verse lucht toeneemt, wordt de ‘oude’ lucht gedwongen de ruimte te verlaten. Er is dus geen mechanisch systeem dat de lucht afzuigt. Ventilatiesysteem B wordt momenteel niet veel meer gebruikt. Dit komt mede doordat dit systeem duurder is dan andere systemen.

Ventilatiesysteem C: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Met ventilatiesysteem C wordt een systeem bedoeld waarbij de lucht op natuurlijke wijze wordt aangevoerd, en door middel van een mechanische ventilatiebox wordt afgevoerd. Het afzuigen van lucht zorgt voor onderdruk, waardoor automatisch verse lucht binnenkomt via de roosters in de ramen of kozijnen. Ventilatiesysteem C is momenteel de bekendste en meest voorkomende vorm van mechanische ventilatie. Als er gesproken wordt over mechanische ventilatie, bedoelt men meestal dit systeem.

Ventilatiesysteem D: mechanische toevoer, mechanische afvoer

Ventilatiesysteem D is een installatie die verse lucht mechanisch aanvoert, en gebruikte lucht mechanisch afvoert. Het systeem creëert zo een evenwicht tussen de aanvoer en afvoer van lucht. Om deze reden wordt dit soort ventilatie ook wel balansventilatie genoemd. Deze systemen maken vrijwel altijd gebruik van warmte terugwinning (wtw). Dit houdt in dat de warmte van de afgevoerde lucht de aangevoerde lucht verwarmt. Om te voorkomen dat ruimtes in de zomer onnodig warm worden doordat het binnen warmer is dan buiten, hebben veel ventilatiesystemen met wtw tegenwoordig een bypass. Door de lucht hierdoor om te leiden wordt de lucht niet verwarmd als dat niet nodig is.